Ostrzeżenia dotyczące użycia płyta kompaktor

- Aug 26, 2017-

Podstawowym składnikiem zagęszczarka jest żeliwa sferoidalnego, który zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie. Lekki, wysoka wytrzymałość aluminium składników, w tym konsole silnika i strażników pas, są zmontowane razem do zmniejszenia masy ciała i ułatwienia operacji.

zagęszczarka jest zabronione do pracy na wiele powierzchni wody (zwłaszcza gliny). Nie nadaje się do tego rodzaju drogi. Takich produktów nie można bilansować wiele kamieni, szczególnie duży kamień drogi. Stosowany jest głównie do zagęszczania stosunkowo gładkiej nawierzchni i nie stosuje się do środowiska pracy bardzo dużych, wymagających zagęszczania.

zagęszczarka pasuje do szerokiej gamy gleby, asfalt, piasek i żwir, muł i inne typy. Takich jak zagęszczania, obejmujące wszystkie rodzaje powierzchni rowka niskie gruntu spoistego piasek semi klejona, piaszczyste gleby, gleby wysokiej obligacji piasku i żwiru i innych materiałów, z wody zbiornika płaskie ram, używany w zagęszczania asfaltu.