Skutecznie zmniejszyć zużycie giętarki

- Aug 26, 2017-

W naszych codziennych pracach zwykle występuje wiele sposobów powodowania zużycia pręta stalowego do gięcia, co zmniejsza żywotność pręta stalowego do gięcia, następujące jest wstępne podsumowanie kilku powszechnie występujących błędów i mam nadzieję, że możemy zwykle zwracają większą uwagę i popierają nasze wielowymiarowe zbrojone urządzenia do gięcia rur.

Po pierwsze, w naszych praktycznych zastosowaniach, istnieje wiele odpowiednich pracowników eksploatacji zgniatania taśmy stalowej bar nie rozumie procedur operacyjnych maszyny i właściwości mechaniczne, użycie może być niewłaściwe, a to spowoduje uszkodzenie pręta stalowego do gięcia.

Po drugie, musimy wyraźnie znać maksymalne obciążenie naszego sprzętu mechanicznego, aby zapobiec użyciu maszyn przy ciężkich obciąŜeniach i uszkodzeniach.

Po trzecie, obciążenie maszyny do gięcia stali musi być jednolite przyspieszenie, sprawić, aby maszyna była w stosunkowo gładkiej zmianie obciążenia.

Krótko mówiąc, jeśli chcesz naprawdę ograniczyć zużycie pręta stalowego do gięcia, będzie również nadal komunikować się z klientami, w zależności od aktualnej sytuacji, wprowadzenia lokalnych warunków przez instalację maszyn i urządzeń. Przy instalacji maszyn i urządzeń należy zaplanować i racjonalizować, aby uniknąć niewłaściwego instalowania, powodując zużycie.